کسب و کار

تغییرات جدید بیمه بیکاری

تمامی مشمولان قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار می‌باشند، مشمول قانون بیمه بیکاری محسوب می‌شوند. در نتیجه کسانی که طبق قانون کار تحت پوشش بیمه اجباری می‌باشند، قانون بیمه بیکاری نیز بر آنها حاکم است.
خروج برخی از مشاغل و گروه‌ها از پوشش بیمه بیکاری به دو دلیل است: 1- تصریح قانونی نظیر خارج شدن اتباع خارجی از قانون بیمه بیکاری 2- ماهیت و فلسفه وجودی نوع بیمه. در این نوع از فعالیت‌ها به دلیل نداشتن کارفرما یا صاحبکار موضوع بیکاری و اخراج منتفی است. مانند بیمه کارگران ساختمانی.
با توجه به توضیحات داده شده، گروه‌های زیر از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند:
 • صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
 • بازنشستگان و از کارافتادگان کلی
 • اتباع خارجی
 • مشمولین بیمه اجباری کارگران ساختمانی
 • مشمولین بیمه اجباری رانندگان برون و درون‌شهری
 • مستخدمین پیمانی دستگاه‌های دولتی
 • مشمولین بیمه قالیبافان به صورت انفرادی و بدون کارفرما
 • بیمه خادمین مساجد
 • بیمه کارگران باربر
 • افراد شاغل در موسسات و شرکت‌های دولتی که از لحاظ استخدامی تابع مقررات خاص هستند.
 • شاغلین کارگاه‌های خانوادگی که به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار اعضای شاغل در آن منحصر به صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه یک وی باشند (شامل همسر، فرزندان و پدر و مادر).

قراردادهای کار و بیمه بیکاری

• قرارداد غیرموقت یا دائم:

در این نوع قرارداد درصوتی که کارگر اخراج شود و بیکاری غیرارادی توسط هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار محرز شود و حداقل سابقه لازم (یکسال) پرداخت حق بیمه نیز وجود داشته باشد، مقرری وی برقرار می شود. در نتیجه در این نوع قرارداد بیکاری باید با اخراج کارگر یا عدم نیاز به تشخیص اداره کار، و تعطیلی یا توقف کار کارگاه به دلیل حوادث غیر منتظره، همراه باشد. پس فردی که کار را بدون اطلاع قبلی ترک می‌کند، استعفا می‌دهد، به صورت ارادی بازخرید می‌شود و یا با توافق با کارفرما بیکار می‌شود، مقرری بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.

• قرارداد موقت یا مدت معین:

در این نوع قرارداد اگر بیکاری غیرارادی بیمه شده در حین قرارداد صورت گیرد، بیمه شده مشمول بیمه بیکاری خواهد بود. اما اگر پس از پایان قرارداد بیکار شود، بر اساس اینکه بیکاری ارادی تلقی می شود، مشمول دریافت مقرری نخواهد بود. بجز آنکه براساس تفاهم نامه سازمان و وزارت کار مشاغل بیمه شدگان مذکور ماهیت دائمی داشته باشند و یا اینکه حداقل 1 سال در آخرین محل کار کارگر اشتغال داشته باشند که در این صورت نیز می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

• مشاغل فصلی:

کارگران فصلی در صورتی که در اثنای فصل کار اخراج شوند و بیکاری آنان غیرارادی تشخیص داده شود، می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

این مطلب مفید بود؟

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا