کسب و کار

قیمت خرید پرتقال

تصمیماتی مبنی بر کلیات خرید و ذخیره سازی سیب و پرتقال اتحاذ شده که براساس مصوبه این ستاد قیمت پرتقال تامسون شمال برای برای خرید هر کیلوگرم 10 هزار و 500 تومان تعیین شد.

پیرو تصمیمات بند 14 دستور سایر 116مین جلسه کارگروه تنظیم بازار در رابطه با تعیین مباشر تامین و نحوه اجرای طرح تنظیم بازار میوه در کمیته ملی راهبری میوه تنظیم بازار مطرح و تصمیمات به شرح ذیل مورد تصویب اعضای کارگروه تنظیم بازار قرار گرفت.

قیمت پیشنهادی کمیته ملی راهبری طرح تنظیم بازار برای خرید هر کیلو پرتقال تامسون شمال، 10 هزار و 500 تومان با لحاظ تمامی هزینه‌های وابسته به آن، تحویل کف کامیون در استان مبداء مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

استان مازندران به‌عنوان استان تامین‌کننده پرتقال تامسون شمال و اتحادیه باغداران استان مازندران به صورت متمرکز نیز به‌عنوان مباشر تامین تانتخاب شدند.

تمامی دستورالعمل خرید، ذخیره‌سازی و توزیع سیب درختی و پرتقال ایام پایانی سال 1399 و نوروز سال 1400 کشور و نمونه تفاهم‌نامه‌های مباشرین تامین و توزیع مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

بر اساس تعیین سقف پیشنهادی قیمت سیب درختی، تعیین شد برای تامین سیب درختی طرح تنظیم بازار، استان‌های مصرف‌کننده به صورت غیرمتمرکز و در دامنه قیمتی اعلامی کمیته ملی راهبری، نسبت به تامین با مباشرین استان تولیدکننده اقدام نمایند. همچنین در صورت تشخیص مدیر طرح، تامین سیب درختی به صورت متمرکز هم بدون مشکل است.

این مطلب مفید بود؟

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا