قیمت خرید پرتقال

کسب و کار

قیمت خرید پرتقال

تصمیماتی مبنی بر کلیات خرید و ذخیره سازی سیب و پرتقال اتحاذ شده که براساس مصوبه این ستاد قیمت پرتقال…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا